Κύριε Δήμαρχε
Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

 

Με δεδομένη την πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27/5/2020 (κεκλεισμένων των θυρών) με αποκλειστικό θέμα τη «Συζήτηση & λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας, που αφορά τη μεταφορά των ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, με τελικό αποδέκτη την περιοχή της Χαμολιάς του Δήμου Μαρκοπούλου» σας παραθέτουμε τις απόψεις της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και θεωρούμε ότι πρέπει να αναγνωστούν στο Σώμα, αφού η πρόσκληση αποκλείει τη συμμετοχή μας στη συζήτηση.

Καλείστε σήμερα να αποφασίσετε σχετικά με τη  γνώμη του Δήμου Κορωπίου και του Δήμου Παιανίας  που εκφράστηκαν θετικά  στην πρόταση της ΕΥΔΑΠ να αποχετεύσει ο Δήμος Σαρωνικού στο ΚΕΛ των δύο πόλεων, το ονομαζόμενο ΚΕΛ Αεροδρομίου.

Η ΕΥΔΑΠ που εισηγήθηκε το θέμα ενήργησε ως υπεύθυνη κατασκευής του κεντρικού δικτύου ακαθάρτων προσαγωγής των λυμάτων των δύο πόλεων  στο ΚΕΛ  Αεροδρομίου, την κατασκευή του ΚΕΛ αλλά και των αγωγών διάθεσης του ΚΕΛ Μερέντας και Αεροδρομίου που καταλήγουν στον Ευβοϊκό με κοινό υποθαλάσσιο αγωγό μήκος 1.000 μέτρων και βάθος 50 μέτρων στην περιοχή της Χαμολιάς.

Υπήρξε και πέρυσι αυτό το αίτημα του Δήμου Σαρωνικού αλλά τώρα επανέρχεται με τη μεσολάβηση της ΕΥΔΑΠ ως, ανάγκη δήθεν,  του αγροτικού κόσμου της περιοχής μας και ιδιαίτερα της πεδιάδας της Βραυρώνας  για την άρδευση των χωραφιών και κατά συνέπεια την αύξηση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Με ποιά  μελέτη άρδευσης φθάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα και ποιές είναι οι ποσότητες νερού που έχουν ανάγκη οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις;   

Η  υφιστάμενη εγκατάσταση του ΚΕΛ Αεροδρομίου  σχεδιάστηκε να εξυπηρετήσει  ισοδύναμο πληθυσμό 95.000 κατοίκων.

Με συντελεστή διακύμανσης φορτίου  1,25,  η εγκατάστασή μας έχει τη δυνατότητα  να αποδώσει προς διάθεση επεξεργασμένο λύμα:

95.000 Χ 0,200 m3/κατ.ημέρα Χ 1,25=23.750 m3/ήμέρα.(βλ. ΜΠΕ ΚΕΛ Μερέντας).

Δεν φθάνουν τα 24.000 περίπου κυβικά μέτρα νερού την ημέρα για άρδευση;

Ποια μελέτη υποστηρίζει ότι τα αστικά υγρά  απόβλητα (εάν είναι όλα αστικά αυτά που θα καταλήγουν στο ΚΕΛ Αεροδρομίου) και με τριτοβάθμια επεξεργασία αποδίδουν ποιότητα εκροών λύματος κατάλληλο για άρδευση προϊόντων που καταναλώνονται νωπά; ‘Η μήπως τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα της πεδιάδας της Βραυρώνας δεν καταναλώνονται νωπά;

Ποιά μελέτη επίσης υποστηρίζει ότι το λύμα αυτό είναι κατάλληλο για άρδευση χώρων πρασίνου που στερούνται περίφραξης;

Είναι θέματα πολύ σοβαρά αυτά που έχουν σχέση με αρδεύσεις αγροτικών προϊόντων προς ανθρώπινη κατανάλωση και μας κάνει εντύπωση πώς μία τόσο σοβαρή εταιρία όπως η ΕΥΔΑΠ επικαλείται τόσο επιφανειακά κάποιο …αίτημα αγροτών για να φέρει στην Ανατολή υγρά απόβλητα της Δύσης!!

Η άποψη η δική μας είναι κάθε Δήμος θα πρέπει να διαχειρίζεται τα  απόβλητά του στον δικό του κήπο και όχι να προσπαθεί με ένα σωρό ανυπόστατες δικαιολογίες να τα μεταφέρει στο γείτονα. Και αν υπάρχει σοβαρός και επιστημονικά αποδεκτός λόγος να διαχειριστούν από κοινού όμοροι Δήμοι τα υγρά τους απόβλητα  τότε η επιλογή του ΚΕΛ θα πρέπει να γίνεται με πολλές διαβουλεύσεις δημοκρατικές διαδικασίες και συζητήσεις αναζητώντας τόπο χωροθέτησης με το μικρότερο κόστος κατασκευής και διαχείρισης και τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση για όλους.

Στην προκειμένη περίπτωση τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, γι’ αυτό και απορρίπτουμε το  αίτημα κατηγορηματικά.

Τέλος εάν υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν πράγματι ότι η ποιότητα του λύματος εκροής από το ΚΕΛ Αεροδρομίου είναι κατάλληλο για άρδευση εκτάσεων  παραγωγής  νωπών προϊόντων προς κατανάλωση και η ποσότητα των περίπου 24.000 m3/ημερησίως προς διάθεση δεν επαρκεί  τότε αντί να φέρουμε τα λύματα το Σαρωνικού προτείνουμε το Πόρτο Ράφτη που ακόμα δεν ξεκίνησε ούτε η κατασκευή των αντλιοστασίων ούτε ο κεντρικό αγωγός αποχέτευσης ούτε το εσωτερικό δίκτυο της πόλης, ν’ αποχετεύσει κατευθείαν στο ΚΕΛ Αεροδρομίου σύμφωνα με το Σχεδιάγραμμα 6.3.2.IV της ΕΥΔΑΠ του 2001. Και επειδή το υψόμετρο και η απόσταση είναι μικρότερα ενδεχομένως να μη χρειαστούν τόσα Αντλιοστάσια,  να λείψουν  οι ενστάσεις και τελικά το έργο μπορεί να γίνει και γρηγορότερα!  

Τέλος θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι με αφορμή την υγειονομική κρίση ο Δήμος Μαρκοπούλου καταπατά τα δικαιώματα των πολιτών που αφορούν τη συμμετοχή τους στις συλλογικές διαδικασίες και την τοποθέτησή τους επί τόσων σοβαρών θεμάτων.

Όταν τα πάντα σήμερα είναι εν λειτουργία είναι απαράδεκτο να γίνονται κλειστές συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου που κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν δημόσιες με την τήρηση όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας είτε στο συνήθη χώρο συνεδρίασης είτε και σε μεγαλύτερους χώρους όπως το ΑΡΤΕΜΙΣ.

 

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή