ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ‘’ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ’’ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

Την Παρασκευή 20/04/2018 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της ‘’ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για την Κοινωνία και το Περιβάλλον’’ με την τεχνική και πολιτική ηγεσία του Δήμου Μαρκοπούλου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Στη συνάντηση, που έγινε σε φιλικό κλίμα και με διάθεση συνεργασίας, πήραν μέρος από την ‘’Παρέμβαση’’ ο κ. Δάρας Ανδρέας πολιτικός μηχ/κός, ο κ. Κωτούλας Χρήστος μηχ/γος μηχ/κός - μηχ/κός υγειονολόγος MSc και ο κ. Πλατσάκης Γεώργιος Αρχιτέκτων μηχ/κός και από το Δήμο Μαρκοπούλου ο Αντιδήμαρχος κ. Μεθενίτης Βασίλειος πολιτικός μηχ/κός, η κ. Σκοπελίτη Κατερίνα πολιτικός μηχ/κός υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κ. Ευαγγελίου Μαρία χημικός μηχ/κός και ειδική συνεργάτης του Δημάρχου καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος υπεύθυνος για το Πόρτο Ράφτη Νικολακόπουλος Αναστάσιος. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και συζήτηση για τα έργα Αποχέτευσης στο Πόρτο Ράφτη που θ’ αρχίσουν, κατά δήλωση της κ. Σκοπελίτη, τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μια σειρά έργων που εγκρίθηκαν με την με αριθ. 5501/11-11-2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.» με συνολικό προϋπολογισμό 28.719.647 ευρώ.
Στα έργα αυτά που θα υλοποιηθούν χωρισμένα σε (7) υποέργα συμπεριλαμβάνονται και (2) υποέργα που αφορούν την αποχέτευση του Πόρτο Ράφτη και είναι: 

Υποέργο 1: Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη-Α ’Φάση, με το οποίο θα κατασκευαστούν περίπου 45 χλμ. αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Πόρτο Ράφτη, στο κύριο παραλιακό μέτωπο του οικισμού καθώς και οι Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) .
Υποέργο 2: Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη, με το οποίο θα κατασκευαστούν (8) αντλιοστάσια για τη μεταφορά των ακαθάρτων υδάτων από το Πόρτο Ράφτη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου στη Μερέντα. Τα προβλεπόμενα αντλιοστάσια είναι: Α1 (Πρασιά), Α2 (Αγία Μαρίνα), Α3 ( Πόρτο Ράφτη) στη ροτόντα στο Γέγο, Α4 (Δημιτσίρι) , α1 (καλός Γιαλός ), α (Λιμάνι), Β (Ντρίβλια) κα β1 (Άγιος Σπυρίδωνας). Τα τέσσερα πρώτα αντλιοστάσια ( Α1, Α2, Α3, και Α4) αποτελούν κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς των λυμάτων προς την ΕΕΛ Μαρκοπούλου. Τα άλλα τέσσερα αποτελούν τοπικά παραλιακά αντλιοστάσια.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στα 2,5 χρόνια (όσα δηλαδή χρειάστηκαν για να αναδειχθεί η ανάδοχος εταιρία) εκ των οποίων οι τελευταίοι 6 μήνες αφορούν τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο και θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη κυκλοφορία οχημάτων και πολιτών κατά τους θερινούς μήνες.
Η δική μας άποψη για το έργο αυτό, που εκφράστηκε και στη συζήτηση, είναι ότι η εργολαβία των αντλιοστασίων δεν θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη, αλλά ταυτόχρονη με τα έργα πολιτικού μηχανικού των Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών (ΚΑΑ) και ενός μίνιμουμ δικτύου ώστε η δοκιμαστική λειτουργία να μπορεί να γίνει αμέσως με την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού μηχανισμού στα αντλιοστάσια ώστε να αποφύγουμε τελείως οποιαδήποτε περίπτωση αχρηστίας αυτού του τελευταίου, όπως συμβαίνει πολλές φορές μετά από μεγάλη καθυστέρηση της κατασκευής του δικτύου. 
Στην ερώτησή μας σχετικά με την διαστασιολόγηση των αντλιοστασίων και των ΚΑΑ λάβαμε την διαβεβαίωση από την κ. Σκοπελίτη ότι θα είναι τέτοια που θα μπορούν να δέχονται παροχές που θα καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου του ισοδύναμου πληθυσμού του Πόρτο Ράφτη με ορίζοντα 40ετίας. Αυτό είναι θεμελιώδες για μας και εάν το έργο είναι προς αυτή την κατεύθυνση (περιμένουμε τα σχέδια που μας υποσχέθηκαν να μας δώσουν) θα βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίησή του, ανεξάρτητα από τα λάθη του παρελθόντος και την τεράστια καθυστέρησή του αφού στο σύνολό του σχεδόν (μετά από συμφωνία και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα έπρεπε να είχε αρχίσει την 1/1/1996 και ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη του 1999! 
Περιμένουμε λοιπόν συγκεκριμένα και καλοπροαίρετα να μάθουμε, όπως μας υποσχέθηκαν, τον ισοδύναμο πληθυσμό που θα εξυπηρετηθεί με ορίζοντα 20ετίας (2038), όπως είναι προγραμματισμένα τα υπό κατασκευή υποέργα 1 και 2 και τον ισοδύναμο πληθυσμό που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί με ορίζοντα 40ετίας. 
Χρειάζεται προσοχή ο υπολογισμός του ισοδύναμου πληθυσμού του δικτύου της παραλίας επειδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ισοδύναμο που προσθέτουν στους κατοίκους όχι μόνο τα σημερινά κέντρα εστίασης και διασκέδασης αλλά και το ισοδύναμο που θα προσθέσει η εκποίηση -ποια θα είναι άραγε;- της Πούντας!
Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης ή απομάκρυνσης της λάσπης της ΕΕΛ με την προοδευτική αύξηση του φορτίου μπορεί να ακυρώσει τη λειτουργία της. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται βιολογική επεξεργασία με την παρουσία της λάσπης στην οποία καταλήγουν το σύνολο των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά και των βαρέων μετάλλων. Μια σωστή διαχείριση της λάσπης μπορεί να μας εξασφαλίσει ενέργεια για τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και ενώσεις Αζώτου (Ν), φωσφόρου (P), και Καλίου(Κ) που αποτελούν τα βασικά στοιχεία των λιπασμάτων και βελτιωτικών των εδαφών. 


Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή